Pevná linka +420 545 229 578
Mobilní telefon +420 603 836 021

O magnetoterapii

Jak to funguje:

Magnetoterapie spočívající v působení magnetického pole na lidské tělo. Generované pulzy pronikají přes oděv i lidskou tkáň, až do místa aplikace (tyto pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry).

Pulzní magnetické pole u aplikátoru Cavo Pulzní magnetické pole u aplikátoru Cavo
Pulzní magnetické pole u aplikátoru Lettino Pulzní magnetické pole u aplikátoru Lettino

S čím pomáhá:

Toto pulzní magnetické pole má regenerační účinky a urychluje hojení, tlumí bolest, zlepšuje prokrvení a působí proti zánětu a otokům. Při jeho pravidelné dlouhodobé aplikaci lze docílit zmírnění až odstranění mnoha onemocnění, snížení spotřeby léků a posílení imunity.

Každý živý organismus, lidský nevyjímaje, je na buněčné úrovni dokonalou souhrou fyzikálně chemických dějů. Ty jsou ovlivňovány přítomností planetárního magnetického pole. Bez jeho existence by náš organismus nebyl schopen zajistit správné fungování buněčných biochemických dějů. Můžeme tedy říci, že jednou z podmínek existence života na Zemi je její magnetické pole.

Jak to pracuje:

Při průchodu elektrického proudu vodičem (cívkou) vzniká v jeho okolí magnetické pole. Pokud umístíme do nestacionárního (měnícího se) magnetického pole živou tkáň (= vodič), vznikne v ní principem elektromagnetické indukce slabé elektromotorické napětí a proudy, které pak mění vlastnosti částic živé hmoty.

Druhy magnetického pole:

Rozeznáváme magnetické pole statické, u něhož se v čase nemění polarita ani intenzita, dále magnetické pole střídavé, u nějž se periodicky střídá polarita a konečně pulsní magnetické pole (PMP), které mění svou polaritu v pulsech specifických tvarů a frekvencí. Toto pole se jeví jako nejvhodnější pro terapeutické účely.

Proč zvolit naše přístroje

Aby mělo pulsní magnetické pole (PMP) požadované účinky, musí mít určitou indukci, frekvenci, gradient a délku a tvar pulsů. Takovéto NPMP (nízkofrekvenční pulsní magnetické pole) nemá vedlejší účinky a je možné jej v příslušných indikacích bez obav využívat.
Nejnovější přístroje značky Renaissance® a Aidano pro nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii jsou určené jak pro profesionální využití (fyzioterapeutické praxe, zdravotnické zařízení), tak pro domácího použití nebo v dnešní době už i pro veterinární ordinace. Svou technologickou vyspělostí, vysokou účinností, jednoduchostí ovládání a ergonomickým designem splňují ty nejnáročnější požadavky současné medicíny.