Pevná linka +420 545 229 578
Mobilní telefon +420 603 836 021

Dětské centrum 1990, Olomouc - Topolany

V našem stacionáři Dětského centra v Topolanech využíváme magnetoterapeutické přístroje především pro léčbu neurologických onemocnění, kde patří zejména dětská mozková obrna. Používáme je pro uvolnění spastických svalů, různých paretických nebo i plagických svalů, dále pro léčbu pohybového aparátu, například při bolesti zad, nebo různých kloubních potíží, ztuhlých svalů. Klienti našeho centra jsou s léčbou magnetoterapie velmi spokojeni, vnímají ji jako určitou formu relaxace a terapie zároveň.

Terapeutům tyto magnetoterapeutické přístroje umožňují věnovat se více klientům zároveň, což nám v podstatě šetří i čas. 

Při aplikaci magnetoterapie využíváme velký a malý kruhový aplikátor, který má výhodu i v tom, že se mohou zapojit oba zároveň, dále využíváme plošný aplikátor, který se dá podkládat pod záda nebo pod pánev.

Bc. Veronika Janků, rehabilitační pracovník